Veckans Soulfood: Nymåne

Det är nymåne, en tid som sägs vara den bästa för att påbörja nya projekt.

Nystart. Någonting som faller sig naturligt i skiftet mellan cykler, årstider och synnerhet just detta årstidsskifte. När vi träder in i höstens dova lunk gör vi oftast det med inställningen om att ta oss an en ny utmaning eller byta miljö. Det fina med att uppmärksamma kontrasterna mellan våra årstider är den medvetenhet det automatiskt ger oss. Det får oss att stanna upp och reflektera över hur vi har det, vad vi vill och var vi är påväg.

IMG_5049

Solen och månens dragningskraft skapar olika energimönster på vår planet, i våra fysiska kroppar och emotionella varelser. Man brukar likna dessa mönster med vår andning och förklara det som att fullmånens energi är slutet av inandningen där vi är minst grundande och har allra högst energi. Detta kallas för Prana Vayu och är den framåtdrivande kraften i naturen, skapar rörelse, aktion och driv. Vid fullmåne är det lätt hänt att egot tar över, skaderisken är högre under den här tiden eftersom vi agerar mer våghalsigt. En mer stilla träningsform och yoga rekommenderas vid fullmåne för att lugna sinnet.

Nymånens karaktär är raka motsatsen jämfört med fullmånens och representerar slutet av utandningscykeln då vi är som allra mest grundade. Apana Vayu betyder ”luft som strömmar ut” och fokus ligger på utrensning och stabilitet. På ett djupare plan styr den här kraften även hur vi gör oss av med negativa upplevelser. Under nymåne kan det vara en god idé att vara lite extra observant om hur du disponerar din energi, för att inte låta lathet och likgiltighet ta över. Här kan det vara till hjälp att lägga lite extra krut på struktur och planering.

När vi uppmärksammar hur månen och naturen i stort påverkar oss på alla plan kommer vi närmre förståelsen om hur starkt kopplade vi är till naturen. Genom den insikten kan vi finna ett mer respektfullt samspel med naturen, allt organiskt material (växter, skog, vatten) och alla levande varelser som vi delar den här planeten med.

IMG_5469